• 1 - 5 werkdagen levertijd.
 • Gratis verzenden vanaf € 100,- en gratis retourneren.

HET SLAAPONDERZOEK

Dag/Nachtritme-analyse

Iedereen slaapt wel eens slecht en meestal lost dit vanzelf weer op. Het komt echter steeds vaker voor dat slaapproblemen structureel worden. Er worden hiervoor diverse oorzaken aangewezen, waaronder het ontbreken van een goed dag/nachtritme. Met een simpel aan de pols gedragen apparaatje kunnen we gedurende één week uw ritme goed in beeld brengen en op basis daarvan u een advies geven over de eventuele veranderingen die u kunt aanbrengen in uw ritme en rituelen. Dit apparaatje heet een MotionWatch.

Met een MotionWatch registreren wij bewegingen en licht. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen wij een rapport maken op basis waarvan u inzicht verkrijgt in het dag/nachtritme.

Prijs op aanvraag

Polygrafie

Om te onderzoeken welke problemen zich eventueel voordoen tijdens het slapen en wat daarvan de oorzaak kan zijn, wordt een slaapregistratie gedaan. Dit onderzoek heet een polygrafie. Bij een polygrafie krijgt u een klein kastje met een band om uw borst bevestigd. Tijdens het onderzoek doet u een neusbril op om de ademhaling te meten en een sensor aan uw wijsvinger om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten.

Met een polygrafie worden de volgende parameters geregistreerd:

 • Snurken;
 • Lichaamspositie;
 • Hartritme;
 • Buik- en borstademhaling;
 • Bewegingen (spierspanningen);
 • Zuurstofgehalte in het bloed;
 • Luchtstroom bij het in- en uitademen.

Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt het duidelijk hoeveel ademstilstanden er zijn, of er gesnurkt wordt, hoe vaak er gesnurkt wordt, en met welk geluidsniveau dit gebeurt.

Tijdelijk niet beschikbaar

Polysomnografie

In sommige gevallen geeft een polygrafie onvoldoende informatie over de slaap en de eventuele stoornissen die zich voordoen tijdens de slaap, en moeten de hersensignalen ook worden gemeten (EEG). Om ook de hersensignalen te registreren wordt er een polysomnografie gedaan. Een polysomnografie is dus een meer uitgebreide slaapregistratie. Tijdens een polysomnografie meten we de volgende signalen:

 • Hersenactiviteit;
 • Diepte van uw slaap;
 • Droomslaap;
 • Kaakbewegingen;
 • Snurken;
 • Lichaamspositie;
 • Hartritme;
 • Buik- en borstademhaling;
 • Bewegingen (spierspanningen);
 • Zuurstofgehalte in het bloed;
 • Luchtstroom bij het in- en uitademen.

Na het voltooien van het slaaponderzoek doen wij bij Nyx de analyse van de meetgegevens en geven wij u in de vorm van een rapport en een gesprek een advies over de mogelijke vervolgstappen.

Tijdelijk niet beschikbaar

Heeft u interesse in de werkzaamheden van NYX Slaapinstituut, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met ons.