Privacybeleid Wave Medical B.V.

Laatst aangepast: 24 mei 2018

Nyx Slaapinstituut, gevestigd aan Bokslee 3 8447 CN Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen

Telefoonnummer: 0513-657333

Email:

Website: www.nyxslaapinstituut.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nyx Slaapinstituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nyx Slaapinstituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van de reden waarom wij uw gegevens verzamelen.

Bewaartermijn webverkopen

Voor webverkopen zijn wij verplicht ons te conformeren aan de wettelijke bewaartermijn die die voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht, zoals loonbelastingverklaringen en de debiteuren- en crediteurenadministratie. Deze bewaartermijn is zeven jaar. Iedere ondernemer is namelijk wettelijk verplicht zijn administratie voor deze termijn te bewaren.

Bewaartermijn ten behoeve van CPAP therapie

Wanneer u via ons CPAP-therapie ontvangt bewaren wij uw gegevens ten minste gedurende de tijd dat u de therapie gebruikt. Wanneer u besluit te stoppen met uw therapie zijn wij daarna verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren (zie bewaartermijn webverkopen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen gegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nyx Slaapinstituut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nyx Slaapinstituut gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast gebruiken we Google Analytics om informatie voor statistische analyse doeleinden te verzamelen. Deze dienst gebruikt zelf ook cookies en kent een eigen privacybeleid, zie: http://www.google.nl/policies/privacy/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nyx Slaapinstituut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nyx Slaapinstituut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nyx Slaapinstituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Hieronder de verschillende gegevens die wij verzamelen. Verderop een aantal beweegredenen waarom wij die gegevens verzamelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor CPAP-therapie

Via uw aanmelding op onze website of doormiddel van het aanmeldformulier ten behoeve van de plaatsing van een CPAP apparaat van de dokter leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Telefoonnummer (vast + mobiel)
 • E-mail adres
 • Zorgverzekeraar
 • Polisnummer zorgverzekeraar;
 • BSN nummer
 • Arts/ Specialist (van het ziekenhuis)
 • Ziekenhuis/ Instelling

Naast bovenstaande persoonsgegevens leggen wij nog gegevens vast die betrekking hebben op de aan u verstrekte apparatuur en de instellingen van de apparatuur:

 • Type apparaat;
 • Serienummer apparaat;
 • Eventuele luchtbevochtiger (serienummer);
 • Drukinstellingen;
 • Ramp (drukopbouw naar de therapiedruk) in minuten
 • Plaatsingsdatum van de apparatuur;
 • Door wie de apparatuur is geplaatst;
 • Eventuele retourdatum van de apparatuur;
 • Handtekening van de patient;

Ten behoeve van de voorgeschreven therapie door uw specialist in het ziekenhuis en voor het verkrijgen van de machtiging van de zorgverzekeraar leggen wij tevens een aantal gegevens vast met betrekking tot de medische indicatie voor OSAS:

 • Apneu index voor en na de behandeling;
 • Apneu/ Hypopneu index voor en na de behandeling;
 • Desaturatie index voor en na de behandeling;
 • Laagste saturatie;
 • Respiratory Arousal index voor en na de behandeling
 • BMI
 • Onderzoeksmethode
 • Datum onderzoek
 • Concentratiestoornissen voor en na de therapie (licht/matig/ernstig)
 • Hypersomnolentie (slaperigheid) overdag voor en na de therapie (licht/matig/ernstig)
 • Stemmingsstoornissen voor en na de therapie (licht/matig/ernstig)
 • Verhoogde prikkelbaarheid voor en na de therapie (licht/matig/ernstig)

Persoonsgegevens die wij verwerken voor webverkopen

Wanneer u via onze webshop artikelen aanschaft leggen wij, ten behoeve van de afwikkeling van uw aankoop, de volgende gegevens vast:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer (vast + mobiel)
 • E-mail adres
 • IBAN nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Beweegredenen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Nyx Slaapinstituut analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Nyx Slaapinstituut volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Nyx Slaapinstituut verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Nyx Slaapinstituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Gegevens die voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht, zoals loonbelastingverklaringen en de debiteuren- en crediteurenadministratie, dienen zeven jaar te worden bewaard. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie voor deze termijn te bewaren.

Nyx Slaapinstituut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nyx Slaapinstituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Tawk.to

Functie: Online chat systeem, om te kunnen communiceren met klanten

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Deze diensten gebruiken zelf ook cookies en kennen een eigen privacybeleid, zie: http://www.google.nl/policies/privacy/

https://www.tawk.to/privacy-policy/