Behandel uw slaapapneu

Slaapapneubehandeling herstelt een gezond slaappatroon. Behandeling met CPAP-apparatuur maakt een eind aan nachtelijke ademstilstanden waardoor de kwaliteit van uw slaap sterk verbetert. Kortom, u wordt uitgerust wakker.

CPAP: bij deze behandelvorm levert een PAP-apparaat via een neusmasker of een full face masker een positieve druk die obstructies wegblaast. Van deze PAP-apparaten bestaan verschillende typen: CPAP, Auto-CPAP en BiPAP.

CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Het apparaat houdt door middel van een vaste continue positieve luchtdruk de bovenste luchtwegen open. Deze drukwaarde wordt voor elke cliënt na een slaaponderzoek individueel bepaald en ingesteld op het desbetreffende apparaat.

Auto-CPAP apparatuur zoekt, binnen grenzen, naar de positieve luchtdruk die u nodig heeft om alle obstructies weg te blazen.

BiPAP apparatuur wordt meestal gebruikt wanneer iemand hoge drukken nodig heeft om de obstructies weg te blazen. Hierbij wordt een druk ingesteld voor de inademing en een druk voor de uitademing.